Konferens

RATOS LYFTER FRAM SF BIO


image ncg

Ratos är ett börsnoterat private equity-konglomerat. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag och investeringssituationer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag. Ett av dessa är senaste förvärv är Nordic Cinema Group, där bl.a. SF Bio ingår. Nordic Cinema Group är Nordens största biografkoncern med 66 helägda biografer med 444 salonger och cirka 65 000 platser i sex länder – Sverige, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Under onsdagskvällen samlades huvudägarna och representanter för konglomeratet på Berns Salonger för att närmare stifta bekantskap med de olika affärsområdena. Clavius var på plats för att ge SF Bio en touch av filmmagi och biografatmosfär!